Preview Mode Links will not work in preview mode

‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب

Aug 25, 2023

تاریخ هند، یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری با خیلی از چیزهایی که ریشه‌های شرایط امروزش هستند.

 

متن: آمنه محمدی، علی بندری |  ویدیو و صدا: DASTAN GROUP - www.dastanads.com

 

برای دیدن ویدیوی این...


Aug 18, 2023

رضاشاه، پادشاهی بدون قبیله و بدون جنگ و خونریزی.

پادشاهی مستبد که هویت ملی رو ساخت و ایران رو عوض کرد.

متن: آرش بهشتی، علی بندری |  ویدیو و صدا: نیما خالدی‌کیا

برای دیدن ویدیوی این...


Aug 11, 2023

گذرگاهی مهم که ایده‌ش اولین بار توسط داریوش هخامنشی اجرا شد و در مسیر تاریخ همواره پرماجرا و مهم بود و هست.

 

متن: علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت

برای دیدن ویدیوی این...


Aug 4, 2023

آیا ما واقعا امروز همون سیستم آموزشی رو می‌خوایم؟

 

متن: علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت

برای دیدن ویدیوی این اپیزود اگر ایران هستید وی‌پی‌ان بزنید و روی لینک زیر...