Preview Mode Links will not work in preview mode

‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب

Jul 28, 2023

وقتی که کشور آلمان هنوز وجود نداره اما مردم جرمن یک سیستمی می‌سازن برای توسعه‌ی تجارت که در دنیای اون روز مدت‌های بسیار بسیار بسیار زیاد کار می‌کنه.

متن: علی بندری |  ویدیو و...


لیگ هانزا، قدرت شهرها با مونوپولی تجاری

Jul 28, 2023

وقتی که کشور آلمان هنوز وجود نداره اما مردم جرمن یک سیستمی می‌سازن برای توسعه‌ی تجارت که در دنیای اون روز مدت‌های بسیار بسیار بسیار زیاد کار می‌کنه.

متن: علی بندری |  ویدیو و...


Jul 20, 2023

در این ویدیو از چهره‌ی قبل از رییس‌جمهوری آیزنهاور می‌گیم، از کارهای مهمی که در زمان رییس‌جمهور بودنش کرد و یه کارهاییش به ایران هم مربوط بود و چیزهایی که امروز بهش معروفه.


Jul 14, 2023

می‌خوایم ببینیم ایده‌های انقلاب مشروطه از کجا داشت ورودی می‌گرفت؟ روشنفکرهای ایرانی چی می‌نوشتن و از چی حرف می‌زدن که به انقلاب ختم شد؟

متن: بهجت بندری، علی بندری |  ویدیو و...


Jul 8, 2023

یه پلی‌لیست داریم در کانال یوتیوب بی‌پلاس: داستان یک شهر
داستان هامبورگ یکی از اون‌هاست. شهری مهم با تاب‌آوری بالا.

 

متن: علی بندری |  ویدیو و صدا: حمیدرضا فرخ‌سرشت

برای دیدن...