Preview Mode Links will not work in preview mode

‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب


Sep 25, 2018

فحه‌ی کتاب در آمازون / صفحه‌ی کتاب در گودریدز

بی‌پلاس پادکستی از چنل‌بی پادکست

پادکست بی‌پلاس در ایتیونز / ساوند کلاد /  ناملیک

آدرس فید پادکست بی‌پلاس برای وارد کردن در اپلیکیشن‌های پادکست‌خوان : http://bplus.libsyn.com/rss

موزیک‌ها

حسین نجفی |Ryan Little

ثبت‌نام در اپلیکیشن خلاصه‌ی کتاب بلینکیست

پشتیبانی از پادکست بی‌پلاس